Журнали

 • Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ

  Науковий журнал • Виходить друком чотири рази на рік • Заснований 1996 року • Засновник - Національна академія внутрішніх справ • Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 19326-9126 ПР від 13 серпня 2012 року • Включений до переліку фахових видань з юридичних наук (наказ МОН України від 29 грудня 2014 року № 1528) • Рекомендований вченою радою Національної академії внутрішніх справ.


  ISSN 2410-3594


  Мови видання: українська, російська, англійська.

 • Філософські та методологічні проблеми права

  Науковий журнал • Виходить двічі на рік • Заснований 2011 • Засновник - Національна академія внутрішніх справ • Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 17565-6415Р від 4 лютого 2011 року • Включений до переліку фахових видань з юридичних наук (наказ МОН України від 21 листопада 2013 року № 1609) • Рекомендовано вченою радою Національної академії внутрішніх справ


  ISSN 2519-4666 (Print) 


  ISSN 2519-4674 (Online)


  Мови видання: українська, російська, англійська.

 • Юридична психологія

  Науковий журнал • Виходить друком двічі на рік • Заснований 2007 року • Засновник - Національна академія внутрішніх справ • Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 21321-11121 ПР від 26 березня 2015 року • Включений до переліку фахових видань з юридичних і психологічних наук (наказ МОН України від 13 липня 2015 року № 747) • Рекомендований вченою радою Національної академії внутрішніх справ

  ISSN 2519-4682 (Print)

  ISSN 2519-4690 (Online)

  Мови видання: українська, російська, англійська.

 • Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ

  Науковий журнал • Виходить друком двічі на рік • Заснований 2011 року • Засновник - Національна академія внутрішніх справ • Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 17476-6226 ПР від 1 лютого 2011 року • Включений до переліку фахових видань з юридичних наук (наказ МОН України від 11 липня 2016 року № 820) • Рекомендований вченою радою Національної академії внутрішніх справ


  ISSN 2519-4216(Print)


  ISSN 2519-4313(Online)


  Мови видання: українська, російська, англійська.