Юридична психологія

Науковий журнал • Виходить друком двічі на рік • Заснований 2007 року • Засновник - Національна академія внутрішніх справ • Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 21321-11121 ПР від 26 березня 2015 року • Включений до переліку фахових видань з юридичних і психологічних наук (наказ МОН України від 13 липня 2015 року № 747) • Рекомендований вченою радою Національної академії внутрішніх справ

ISSN 2519-4682 (Print)

ISSN 2519-4690 (Online)

Мови видання: українська, російська, англійська.


Зображення домашньої сторінки журналу

Періодичність: два рази на рік.

Голова редколегії – Чернєй Володимир Васильович

Заступник голови редколегії  - Костицький Михайло Васильович

Заступник голови редколегії  - Чернявський Сергій Сергійович

Відповідальний редактор – Казміренко Людмила Іванівна

 

Редакційна колегія

Етика публікацій і співпраця з авторами

Контактна інформація

Індексування журналу


Розділи журналу:

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОБОТИ З ДЕЛІНКВЕНТАМИ

ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.